น้ำตกหูโขว่

น้ำตกหูโขว่

น้ำตกหูโขว่

น้ำตกหูโขว่ น้ำตกแห่งแม่น้ำหวงเหอ หรือแม่น้ำเหลือง ณ เมืองหลินเฝิน มณฑลซานซี ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของจีน และเป็นน้ำตกสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนเป็นน้ำตกธรรมชาติขนาดใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ท่านจะได้ชมความอลังการความสวยงามของน้ำตกหูโขว่แห่งนี้ ซึ่งความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยปกติจะมีความกว้าง 30 เมตร หากเป็นช่วงน้ำหลากจะกว้างถึง 50 เมตร และมีความสูงกว่า 20 เมตร 
 

ค้นหา : น้ำตกหูโขว่ ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP