หมู่บ้านหวงหลิง

หมู่บ้านหวงหลิง

หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี เดิมมีชาวบ้านอาศัยประมาณ 180 ครัวเรือน และลดลงเรื่อยๆ จนเหลือประมาณ 60 ครัวเรือน ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณ ได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปรับปรุงพัฒนาจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA  หมู่บ้านหวงหลิง ยังได้รับเป็นต้นแบบหมู่บ้านขจัดความจนอีกด้วย ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านหวงหลิง คือมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีประเพณีการตากผลผลิตทางเการเกษตร บนหลังคาบ้าน เช่น พริก ดอกเก็กฮวย ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสีสันตามหลังคาบ้านที่สวยงาม แปลกตา

หมู่บ้านหวงหลิง

หมู่บ้านหวงหลิง

หมู่บเานหวงหลิง

หมู่บเานหวงหลิง

หมู่บเานหวงหลิง

ทริปแนะนำ 

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง

https://www.planetworldwide.com/WangXianGu-Hengdian-1315.html

 

ค้นหา : หมู่บ้านหวงหลิง หุบเขาเทวดา ทัวร์หุบเขาเทวดาAdvertise


^
TOP