เที่ยวตูนิเซีย เมืองเอล เยม

เที่ยวตูนิเซีย เมืองเอล เยม

เมืองเอล เยม El Jem ,Tunis ❤️

เมืองเอล เยม เมืองเล็ก ๆทางตะวันออกของประเทศ เป็นอดีตเมืองโรมัน ที่เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในทวีปอัฟริกาต่อจากคาร์เธจ ซากปรักของอัฒจันทร์โคลอสเซี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 หรือกลางศตวรรษที่ 3 เป็นโคลอสเซี่ยมที่ใหญ่โตพอ ๆกับโคลอสเซี่ยมในกรุงโรม โดยมีความกว้าง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 35,000 คน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ทัวร์ตูนิเซีย อีหนึ่งประเทศแนะนำ ประเทศที่น่าไปเยือน
 
เอล เยม ทัวร์ตูนิเซีย
 

ค้นหา : เอล-เยม ทัวร์ตูนิเซีย เที่ยวตูนิเซีย ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP