ปราสาททูไรด้า Turaida Castle

ปราสาททูไรด้า Turaida Castle

ปราสาททูไรด้า ปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อเติมบูรณะมาหลายสมัย จนเป็นลักษณะของป้อมที่สวยงามและได้รับการซ่อมแซมให้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย เบลารุส  https://www.planetworldwide.com/EstoniaLatviaLithuaniaBelarus-1057.html

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป บอลติก เอสโตเนีย ปราสาททูไรด้าทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP