เมืองเก่าทาลลินน์

เมืองเก่าทาลลินน์

เมืองเก่าทาลลินน์ Tallinn Old Town 

 
เมืองเก่าทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ศูนย์กลางของย่านนี้อยู่ที่จัตุรัสเมืองเก่าทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) หรือ Raekoja Plats  ที่นี่นับเป็นศูนย์กลางของเมือง ในอดีตเคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง และยังเป็นสถานที่ที่ไว้ใช้ในการประหารนักโทษอีกด้วย เมืองทาลลินน์ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
 

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย เมืองเก่าทาลลินน์ Tallinn-Old-Townทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP