พระราชวังรันดาเล

พระราชวังรันดาเล

 

พระราชวังรันดาเล


พระราชวังรันดาเล เป็นพระราชวังเก่าแก่ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองริก้าประมาณ 65 กิโลเมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Franchesco Bartolomeo Rastrelli สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1736 และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1740 โดยเจ้าของคนแรกของพระราชวังแห่งนี้ก็คือ Ernstjohan Biron สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง จักรพรรดินีแห่ง รัสเซียชื่อ Anna Jaonovna ภายในพระราชวังมีทั้งหมด 138 ห้อง ล้อมรอบไปด้วยสวนแบบบาโรกที่งดงาม ปัจจุบัน พระราชวังรันดาเล แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ
 

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุส พระราชวังรันดาเลทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP