โบสถ์ประจำเมืองริก้า Riga Cathedral

โบสถ์ประจำเมืองริก้า Riga Cathedral

โบสถ์ประจำเมืองริก้า จตุรัสแห่งนี้เป็นจตุรัสเก่าแก่ที่สำคัญเป็นย่านเขตปกครองและเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยโบราณตึกนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองริก้าปัจจุบันมีการบูรณะต่อหลายครั้งยังมีความสวยและยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์
ทัวร์แนะนำ ทัวร์บอลติก https://www.planetworldwide.com/EstoniaLatviaLithuaniaBelarus-1057.html

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป บอลติก เอสโตเนีย โบสถ์ประจำเมืองริก้า



ทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP