มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาในการก่อสร้างและตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารเป็นเวลา 9 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมอบมัสยิดแห่งนี้ให้แก่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยให้ตั้งชื่อว่า มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
 
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี สร้างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น รูปทรงคล้ายกับ ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศมีหอคอยอยู่สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถง มีระเบียงสองข้าง ภายในห้องโถงมีบัลลังก์ทรงสูง
และแคบเป็นที่สำหรับ คอฏีบ ยืนอ่านคุฏบะฮ์ในการละหมาดวันศุกร์

ทัวร์แนะนำ ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา https://www.planetworldwide.com/hatyai-pattani-yala-narathiwat-1157.html

ค้นหา : ทัวร์ใต้ ทัวร์เบตง ทัวร์ปัตตนี ทัวร์ยะลา ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP