ปราสาทหมีเซิน ปราสาทศิลปะจามโบราณ มรดกโลก UNESCO

ปราสาทหมีเซิน ปราสาทศิลปะจามโบราณ มรดกโลก UNESCO

หมีเซิน ปราสาทจามโบราณ มรดกโลก UNESCO สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมื่อมาเที่ยวดานัง ฮอยอัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู
ปราสาทหมีเซิน
 
หมีเซิน เคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4–15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน กลุ่มปราสาทหมีเซินตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำ มีภูเขาโอบล้อม เนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยปราสาททั้งหมด 73 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายอเมริกันจึงได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณนี้ โบราณสถานจำนวนมากถูกทำลาย ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง
ปราสาทหมีเซิน
 
ปราสาทหมีเซิน
 
หากท่านได้มีโอกาสเดินทางมาที่เมืองดานัง หรือเมืองฮอยอัน ปราสาทหมีเซิน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม ที่น่าไม่เยือนอย่างยิ่ง ทัวร์เวียดนามกลาง
ปราสาทหมีเซิน
ปราสาทหมีเซิน

ค้นหา : หมีเซิน ปราสาทหมีเซิน ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอันAdvertise


^
TOP