ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำ 

ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทเมืองต่ำ มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ที่พื้นราบของเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างราวพุธศตวรรษที่ 16-17 ตามคติศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ปราสาทเมืองต่ำมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้ แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรก ทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง
 
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2478 และได้เข้ามาทำการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2531 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2539
 

ค้นหา : ทัวร์บุรีรัมย์ ทัวร์อีสาน ทัวร์ปราสาทเมืองต่ำ ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP