มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์

มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์

มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์

เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดเป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง ช่องประตูหน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมนทัวร์เบตง ยะลา ปัตตานี

 
 
ในปี พ.ศ.2478 กรมศิลปากรได้ประเกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการบูรณะในปี พ.ศ.2500 และปี พ.ศ.2525 เพื่อให้มัสยิดกรือแซะ เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี

ทัวร์แนะนำ ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา https://www.planetworldwide.com/hatyai-pattani-yala-narathiwat-1157.html

ค้นหา : ทัวร์ใต้ ทัวร์เบตง ทัวร์ปัตตนี ทัวร์ยะลา มัสยิดกรือเซะทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP