ถ้ำกัณเหรี Kanheri Caves

ถ้ำกัณเหรี Kanheri Caves

ถ้ำกัณเหรี เป็นถ้ำทางพระพุทธศาสนา ที่มีการสกัดหินและขุดเจาะภูเขา (Rock Cut Temple) เพื่อนำมาทำเป็นวัด โบสถ์ ศาลา วิหาร และที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ มีจำนวนทั้งหมด 109 ถ้ำ ซึ่งกระจัดกระจายไปตามไหล่เขา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสันเจ คานธี  ถ้ำเหล่านี้ เริ่มสร้างต้นพุทธศตวรรษที่ 5-14 ในอินเดียตะวันตกนี้ มีลักษณะสำคัญอยู่ 2 ช่วงยุคแรก พระสายหินยาน นิกายภัทรยานี เริ่มมาสร้างก่อน หรือ กลางพุทธศตวรรษที่ 5 ส่วนยุคหลัง พระสายมหายาน พุทธศตวรรษที่ 6 มีถ้ำอีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยศรียัชญา สาตการณี หรือ โคตมีบุตรที่ 2 มีที่นั่งที่ทำด้วยหิน เพื่อให้พระภิกษุ ใช้เป็นที่พักผ่อน มีป่าไม้อันรื่นรมย์ และมีธารน้ำ 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ถ้ำกัณเหรี ทัวร์อชันต้าAdvertise


^
TOP