วัดรานักปูร์

วัดรานักปูร์

 

วัดรานักปูร์


วัดรานักปูร์ Janak Mandir ถือเป็นที่สำคัญของเมืองรานักปูร์ ประเทศเนปาล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1911 โดยคหบดี Dharna Shah ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบ "ฮินดู-ราชบุตร" ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียตอนเหนือ เพื่ออุทิศให้กับศาสดามหาวีระและศาสดาตีรถังกรในอดีต 23 พระองค์ภายในหุบเขาอราวาลิ มีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาท 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ขณะที่ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยเรื่องของนางสีดา มีข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกายและหุ่นจำลองที่เคลื่อนไหวได้โดยจัดฉากเป็นตอน ๆ ตั้งแต่กำเนิดของนางสีดา ไปจนถึงพิธี ยกศรเลือกคู่ ตามเนื้อเรื่องในรามายณะ
 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน วัดรานักปูร์ เนปาลAdvertise


^
TOP