Gaddisagar Lake

Gaddisagar Lake

 

Gaddisagar Lake


Gaddisagar Lake อเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเล ตั้งอยู่ในเมืองจัยซัลเมียร์ ที่สร้างโดยมหาราวาล กาดซี ราว ค.ศ.1367 ซึ่งทะเลสาบนี้ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจัยซัลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนาๆ ชนิดโดยรอบทะเลสาบ ศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบกาดซีซาร์ สร้างโดย มหาราชาวาลกาดซี ครั้งทรงแปรพระราชฐาน มานั่งพักผ่อนคลายความร้อนที่ทะเลสาบพร้อมเชื้อพระวงศ์
 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน Gaddisagar-Lake ทะเลสาบบทความท่องเที่ยว อับเดตล่าสุด

หินสามวาฬ บึงกาฬ อลังการความงามทางธรรมชาติ

หินสามวาฬ บึงกาฬ อลังการความงามทางธรรมชาติ

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

ที่พักสไตล์จีนคลาสสิคในไทย  ซึมซับอารมณ์เหมือนไปพักที่เมืองจีนสุดฟิน

ที่พักสไตล์จีนคลาสสิคในไทย ซึมซับอารมณ์เหมือนไปพักที่เมืองจีนสุดฟิน


^
TOP