ถ้ำเอลโลร่า

ถ้ำเอลโลร่า

ถ้ำเอลโลร่า Ellora Caves สร้างในปีค.ศ.600-1000 หรือ พ.ศ.1100 –ประมาณ พ.ศ.1400 หมู่ถ้ำนี้เป็นวัดและศาสนาสถานเจาะเข้าไปในภูเขา เช่นเดียวกับถ้ำอชันต้า แต่สร้างขึ้นในสมัยหลัง หมู่ถ้ำนี้มีถึง 3 ศาสนา คือ พุทธ ฮินดูและเชน มีทั้งหมด 34 ถ้ำ และเป็นถ้าพุทธอยู่ชุดแรก เริ่มจากทิศใต้ ถ้ำ 1 ถึง12 ถ้ำ 13 ถึง 29 เป็นถ้ำของศาสนาฮินดู รวม 17 ถ้ำ และถ้า 30-34 อีก 5 ถ้ำ เป็นถ้ำของศาสนาเชน หรือศาสนามหาวีระในบรรดาหมู่ถ้าทั้งหมด เทวาลัยถ้าเขาไกรลาสนับเป็นเพชรน้ำเอก (ถ้า 16 ) การแกะสลักจะทาจากด้านบนสุด แล้ว ค่อยๆไล่ลงมา นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพ อัปสร และอีกมากมาย


ทัวร์แนะนำ ทัวร์อินเดีย อชันตา https://www.planetworldwide.com/Ajanta-tour-23.html

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ออรังกาบัค ถ้ำเอลโลร่าAdvertise


^
TOP