ถ้ำเอเล่แฟ่นต้า Elephanta Caves

ถ้ำเอเล่แฟ่นต้า Elephanta Caves

ถ้ำเอเล่แฟ่นต้า (Elephanta Caves) เป็นวัดของฮินดูที่แกะสลักเข้าไปในถ้ำ โดยสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะเป็นหลัก ถ้ำเหล่านี้ตั้งอยู่บนเกาะเอเล่แฟ่นต้า หรือ เกาะการปุรี แปลว่า เมืองแห่งถ้ำ ในอ่าวมุมไบ หมู่โบราณสถานประกอบด้วยโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไศวะ 5 แห่ง และซากของสถูปพุทธบางส่วน เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ราว 2 ศตวรรษก่อนคริสต์ศตวรรษ ภายในหมู่ถ้ำเป็นรูปปั้นแกะสลักเข้าไปในหิน แสดงเทพฮินดูและพุทธศาสนบุคคล แกะสลักในหินบะซอลต์ เทวรูปส่วนใหญ่ถูกทำลาย ตัดเศียร สลักพระพักตร์ออกไปหมดแล้ว รูปปั้นสำคัญหลักของวัดคือรูปจำหลักในหินใหญ่ก้อนเดียว ความสูง 20 ฟุต แสดงพระศิวะตรีมูรติ,นาฏราชา และโยคีชวรา

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ถ้ำเอเล่แฟ่นต้า ทัวร์อชันต้าAdvertise


^
TOP