บีบี กา มักบารา

บีบี กา มักบารา

บีบี กา มักบารา สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในออรันกาบัดในรัฐมหาราษฏระ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ เพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี) สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล บีบี กา มักบาราได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล ถึงกระนั้น บีบี กา มักบาราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนลวดลายแกะสลักโครงสร้างที่น่าประทับใจ
ทัวร์แนะนำ ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา https://www.planetworldwide.com/Ajanta-tour-23.html

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา บีบีกามักบาราAdvertise


^
TOP