แอลจีเรีย

แอลจีเรีย

**ชมพระราชวัง พิพิธภัณฑ์ จัตุรัสกลางเมือง อนุสาวรีย์ โบสถ์ ถ้ำ (Beni And) และป้อมปราการ
โบราณที่มีชื่อเสียงของแอลจีเรีย
**ชม 3 เมืองโบราณในอดีตที่ยิ่งใหญ่แห่ง "ดีเจมิลา-ทิปาซา-ทิมกัต ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก
**ชมเมืองกองส์ตองติน "เมืองแห่งสะพาน" ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกา
**ชมสะพานเดินเท่า "เมลล่า สลิมาเนห์" เป็นช่องแคบที่ดูน่าหวาดเสียวและตื่นเต้น ซึ่งจะได้
เห็นทิวทัศน์ของโตรกผาและบ้านที่สร้างอยู่ในหุบเขา
**สวนพฤกษศาสตร์ El Hamma ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนที่สวยงาม และงดงามที่สุด
ในโลก มีต้นไม้อายุมากกว่า 150 ปี รวมทั้งพืชหายากและมีเอกลักษณ์ที่นำเข้ามาจากทั่วทุก
มุมโลก
**น้ำพุร้อนทางธรรมชาติ (Hammam Debagh, Hammam Chellala) เป็นหินธรรมชาติและ
น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเมืองและชุมชนของ Hamman Debagh
 
ทัวร์แอลจีเรีย มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย ชมรายการทัวร์แนะนำ ได้ที่  https://www.planetworldwide.com/HighlightAlgeria-1290.html
 

 

ค้นหา : ทัวร์แอลจีเรีย ทัวร์ตะวันออกกลางแอฟริกาAdvertise


^
TOP