ทุ่งหญ้าฉีเหลียงซาน

ทุ่งหญ้าฉีเหลียงซาน

ทุ่งหญ้าฉีเหลียงซาน 祁连山草原 Qilian Shan Grassland ----มณฑลชิงไห่ / กานซู่
ฉีเหลียงซาน
 
ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีสถานที่ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาฉีเหลียง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ที่งดงามและยิ่งใหญ่ และโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้คือแดนสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวต่างถวิลหา

เขาฉีเหลียงซาน

 
เขาฉีเหลียนซาน นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของเขตสองมณฑลคือ มณฑลชิงไห่ และ มณฑลกานซู่ ถือเป็นเขตแดนแนวเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ชาวทิเบต, ซึ่งเกิดจากช่องเขาและแนวเขาเล็กๆ ประกอบขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย เขาทัวไหล(托来山), เขาซูเหลยหนาน(疏勒南山), เขาต้าทง(大通山), เหลิ่งหลงหลิง(冷龙岭). มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1000 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว่าที่สุดมีความยาวกว่า 250 กิโลเมตร. บนยอดเขาต่างๆของเทือกเขาฉีเหลียนซานที่มีความสูงเกินกว่า 4000 เมตรขึ้นไปจะมีหอมะปกคลุมตลอดทั้งปี. แนวเขาทั้งหมดมีธารน้ำแข็งอยู่ประมาณ 3306 สาย. มีพื้นที่มากกว่า 2062 ตารางกิโลเมตร. มีมวลน้ำสะสมถึง 132000 ล้านตารางเมตร. เป็นจุดต้นน้ำที่สำคัญของแหล่งน้ำในบริเวณนี้
 
 เส้นทางสายไหม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ชมรายการทัวร์แนะนำ ทัวร์จางเย่  ได้ที่  https://www.planetworldwide.com/Dunhuang-Zhangye-Qinghai-1299.html
 

 

ค้นหา : ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ชิงไห่ ทัวร์จ่างเย่Advertise


^
TOP