ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง

 

รายการทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง แนะนำ

 • ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง..แกรนด์แยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ :ทัวร์จีน

  ทัวร์แนะนำ พักเรือสำราญระดับ 5 ดาว+

   ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง..แกรนด์แยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ :ทัวร์จีน

    7 วัน  6 คืน   Thai Smile Airways          หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า เจดีย์สือเป่าไจ้ (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง ทัวร์แยงซีเกียง ทัวร์ต้าจู๋ ทัวร์อู่หลง )

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  อ่าน :45119 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  17 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 47,900 46,900 12,000 จองทัวร์
  19 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
   6 ที่สุดท้าย 
  47,900 46,900 12,000 จองทัวร์
  22 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
   8 ที่สุดท้าย  
  48,900 47,900 12,000 จองทัวร์
  5 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 47,900 46,900 12,000 จองทัวร์
  19 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 47,900 46,900 12,000 จองทัวร์

ชมภาพทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง ภาพท่องเที่ยวทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง

บทความท่องเที่ยวทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง

  กำลังปรับปรุงรายการ
“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP