ทัวร์ต้าถง

 

รายการทัวร์ต้าถง แนะนำ

 • ทัวร์จีน ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG

   ทัวร์จีน ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG

    7 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์มรดกโลกล้ำค่า ต้าถง ถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคง (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง ทัวร์อู่ไถ่ซาน ทัวร์จีนต้าถง )

  ราคาเริ่มต้น 48,900 รายละเอียด
  อ่าน :35620 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  24 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
   6 ที่สุดท้าย  
  48,900 47,900 8,500 จองทัวร์
  8 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 48,900 47,900 8,500 จองทัวร์
  20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 48,900 47,900 8,500 จองทัวร์
  18 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 49,900 48,900 8,500 จองทัวร์
  22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 49,900 48,900 8,500 จองทัวร์
  8 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 48,900 47,900 8,500 จองทัวร์
  22 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 48,900 47,900 8,500 จองทัวร์
  29 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62 48,900 47,900 8,500 จองทัวร์

ชมภาพทัวร์ต้าถง ภาพท่องเที่ยวทัวร์ต้าถง

บทความท่องเที่ยวทัวร์ต้าถง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP