ทะเลทรายขาว มุยเน่ White Sand Dune สถานที่เที่ยวเวียดนาม เมืองมุยเน่

ทะเลทรายขาว มุยเน่ White Sand Dune สถานที่เที่ยวเวียดนาม เมืองมุยเน่

ทะเลทรายขาว มุยเน่ 

ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็น "ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม" เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่าจริงๆ ทะเลทรายมุยเน่ มีทะเลทราย 2 สี คือมีทั้งสีแดงและสีขาว โดยทะเลทรายขาวจะอยู่ทางทิศใต้ของทะเลทรายแดง มีบึงน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ อีกความน่าสนใจคือสีของทะเลทรายจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่แสงแดดสะท้อน เม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง เราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม ส่วนมากนักท่องเที่ยวนิยมชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งสวยงามมากครับ ยามที่ตะวันกำลังทอเเสงตัดกับทะเลทราย เป็นสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดยามไปทะเลทรายขาวแห่งนี้

ค้นหา : ทะเลทรายขาว มุยเน่ ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวมุยเน่ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP