วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมชื่อ วัดปลายดอย วัดตั้งอยู่บนดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู มีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดยจองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ นำมาจากประเทศพม่า และพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก โดยวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูมิประเทศและทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากๆ 
 
สิ่งที่โดดเด่นของวัดพระธาตุดอยกองมู ได้แก่ พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู และจุดชมวิว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ 
 
พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดพระธาตุดอยกองมู สร้างโดยพ่อค้าชาวไทใหญ่ชื่อ จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้งแปด
 
 
วัดพระธาตุดอยกองมู
 
วัดพระธาตุดอยกองมู
 
พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417  พญาสิงหนาทราชา สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการขึ้นครองแม่ฮ่องสอน และเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากพม่า เจดีย์องค์นี้มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับอยู่ บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระแบบศิลปะมอญ ซุ้มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด
 
วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู อยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกัน วิหารมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่
 
หากใครได้มีโอกาสมาเยือน วัดพระธาตุดอยกองมู รับรองว่าคุ้มมากๆ ได้ทั้งสักการะพระธาตุดอยกองมูและยังได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

ค้นหา : วัดพระธาตุดอยกองมู เที่ยวแม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP