วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในอำเภอนายูง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นจุดรอยต่อของจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย ไฮไลท์ของที่นี่คือพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระวิหารหลังคาสีฟ้าตั้งอยู่บนเขา ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาชนิด วัดป่าภูก้อน ใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 10 ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554
 
 
 
พระวิหารของวัดป่าภูก้อน มีสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีประตูเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำจากหินอ่อนสีขาวยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวที่มีความงดงามมากนำมาจากประเทศอิตาลี ในส่วนฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อทองแดงเรื่องราวของพระมหาปรินิพพานสูตร
 
 
รอบๆ ผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติอยู่ มีการตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้นหินอ่อนสีขาวถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆ วัดป่าภูก้อน ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามมีความเงียบสงบ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ค้นหา : วัดป่าภูก้อน อุดรธานี เที่ยวอุดรธานี เที่ยวอุดร เทียวอีสาน ทัวร์อุดรธานี ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP