ปราสาททราไก

ปราสาททราไก

ปราสาททราไก


ปราสาททราไก ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ ประเทศลิทัวเนีย เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาส เจ้าผู้ครองแคว้นทราไกในสมัยอดีต ตัวอาคารสร้างขึ้นจากอิฐสีส้ม มีสะพานไม้ให้ได้เดินทาเชื่อมไปยังฝั่ง หากมองจากมุมสูงจะเห็นว่าปราสาทแห่งนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบสุดเงียบสงบ โดยรอบ ๆ ทะเลสาบก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้ความรู้สึกที่สดชื่น ผ่อนคลาย ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่า "Little Marienburg"
 

 

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุส ปราสาททาไกทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP