ปราสาททูมเปีย

ปราสาททูมเปีย

ปราสาททูมเปีย เป็นทั้งปราสาท ป้อมปราการ หอคอย สวนสาธารณะและกำแพงเมือง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ปราสาทนี้สร้างสไตล์บาโรกถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1767 ถึง 1773 ปัจจุบันเป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย ธงชาติสีฟ้า สีดำ และสีขาวสามารถมองเห็นได้บนยอดหอคอยสูงของเฮอร์มันน์ขนาด 45.6 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระของเอสโตเนีย

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุสทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP