ทาลลินน์ Tallinn

ทาลลินน์ Tallinn

กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตงดงามในช่วงยุคกลางจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย
 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์บอลติก https://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1057

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป บอลติก เบลารุส ทาลลินน์ทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP