โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral)

โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral)

โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral) ตั้งอยู่บนถนนยาจุง ทางด้านเหนือของทะเลสาปฮว่านเกี๋ยม ประเทศเวียดนาม โบสถ์สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามช่วงแรก ๆ โดยตัวโบสถ์มีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส และยังเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่โดดเด่นมากของฮานอย นอกจากนั้นโบสถ์นี้ยังมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนามอีกด้วยด้วย

ค้นหา : ทัวร์เวียดนามเหนือ-โบสถ์เซนต์โจเซฟทัวร์แนะนำ


^
TOP