จัตุรัสแดง Red Square

จัตุรัสแดง Red Square

จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย  จัตุรัสแดงซึ่งมีความยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดกับกำแพงของพระราชวังเคลมลิน และห้างสรรสินค้ากุมขนาบอยู่อีกด้าน สร้างโดยพระเจ้าอีวานที่ 3 เมื่อราว 600 ปีมาแล้ว เป็นลานกว้างเดิมเป็นตลาดมีชื่อว่า Torg เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นจึงเรียกชื่อเป็น Fire Square ต่อมาอีก 200 ปี ก็เปลี่ยนชื่อเป็น “Krasnyy” เป็นภาษารัสเซีย หมายถึง สวยงาม ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่า Red Square ตามสีแดง สีสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ประกาศข่าวต่อสาธารณชน และที่ประหารชีวิตทางด้านทิศใต้หน้าวิหารเซนต์บาซิล มีแท่นหินรูปกลมยกพื้น มีชื่อว่า Lobnoe Mesto เป็นแท่นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และนักบวชเพื่อพบปะกับประชาชน จัตุรัสแดงมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสแดงอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ มาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสแดงอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ จะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

ค้นหา : ทัวร์รัสเซีย จัตุรัสแดง ทัวร์ยุโรปทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP