ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ หรือ ปราสาทศรีพฤทเธศวร อยู่ภายในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทโบราณเก่าแก่และเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวน เพื่อเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ และประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 
 
ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ มีสรีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ บริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามอยู่หลายจุด ได้แก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ลักษณะของปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลังล้อมรอบด้วยระเบียงคตก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีประตูทั้ง 4 ทิศ
 
 
 
 
ปรางค์ประธานมีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้าง ทิศเหนือบนฐานศิลาเดียวกัน มีปรางค์ก่อด้วยอิฐ เหนือกรอบประตูมีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพญาอนันตนาคราชกลางเกษียรสมุทร จากการขุดค้นบูรณะของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2535 พบวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสระกำแพงใหญ่อีกจำนวนมาก มีการขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินศิลาทราย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสถานวรมันรัชกาลที่ 2-3 ราวปี พ.ศ.1153 
 
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ถือว่าปราสาทเก่าแก่โบราณมากๆ และเป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของจังหวัด หากใครได้มาที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะ

ค้นหา : ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ เที่ยวศรีสะเกษ เที่ยวอีสาน ทัวร์ศรีสะเกษ ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP