วนอุทยานแพะเมืองผี

วนอุทยานแพะเมืองผี

วนอุทยานแพะเมืองผี 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดแพร่ แพะเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ ลักษณะของดินและหินทราย ที่ถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ โดยนักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่า แพะเมืองผี นั้นน่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 ล้านปีมาแล้ว
 
 
ทัวร์แพร่ แพะเมืองผี
 
ทัวร์แพร่ แพะเมืองผี

ค้นหา : ทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ แพะเมืองผี ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP