อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่แรกในสยาม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์นานาชนิด ยังมีภาพเขียนโบราณ สมัยก่อนประวัติสาสตร์อายุราว 3,000-4,000 ปี ที่บริเวณผาขาม ผาแต้ม ผาเจ็ก ผาเมย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว

 
บริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยและในต่างประเทศ นอกจากนนี้ยังมี เสาเฉลียง ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจาการกัดเซาะของน้ำสายลมและแสงแดดทำให้เกิดลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันลักษณะคล้ายดอกไม้

ทัวร์แนะนำ ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม https://www.planetworldwide.com/ubonratchathani-1155.html

ค้นหา : ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์อุบล ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP