โอวัลพลาซ่า Oval Plaza

โอวัลพลาซ่า Oval Plaza

โอวัลพลาซ่า ตั้งอยู่ในนครเจอราชเมื่อผ่านเข้าประตูมาจากทางทิศใต้ก็พบโอวัลพลาซ่าเคยเป็นสถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง ล้อมรอบด้วยทางเท้ากว้างและเสาหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ เสาเหล่านี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมาก

ค้นหา : ทัวร์จอร์แดน โอวัลพลาซ่า นครเจอราชAdvertise


^
TOP