ทะเลสาบคืนดาบ Lake of the Returned Sword ฮานอย สถานที่ท่องเที่ยวเวีดนามน่าไปเยือน

ทะเลสาบคืนดาบ Lake of the Returned Sword ฮานอย สถานที่ท่องเที่ยวเวีดนามน่าไปเยือน

ทะเลสาบคืนดาบ Lake of the Returned Sword หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem) เป็นทะเลสาบน้ำจืดและมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเก่า นอกจากนั้นทะเลสาบแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้เป็นตำนานการสร้างชาติเวียดนามว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi)  ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้ขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่เข้ามารุกรานให้ออกไปจากเวียดนาม ในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีตะพาบยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่เจ้ามังกร ดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบ

ค้นหา : ทัวร์เวียดนามเหนือ ทะเลสาปคืนดาบ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP