ปราสาทเกาะแกร์ เมืองเก่าอาณาจักรขอม แห่งกัมพูชา

ปราสาทเกาะแกร์ เมืองเก่าอาณาจักรขอม แห่งกัมพูชา

ปราสาทเกาะแกร์ เมืองเก่าอาณาจักรขอม แห่งกัมพูชา

เกาะแกร์ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 (พ.ศ.1464- พ.ศ.1487) ถือเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอม คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ พีระมิดเกาะแกร์ ปราสาทนี้อยู่กลางป่านับ 1,000 ปี โดยเป็นปราสาทขอมโบราณรูปทรงพีระมิด มีความสูง 7 ชั้น แต่ละชั้นสูง 5 เมตร บริเวณยอดพีระมิดเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ขนาดใหญ่ ตรีภูเนศวร ปัจจุบันไม่มีแล้ว
 

เกาะแกร์แห่งนี้ในอดีตมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลา รวมถึงช่วงปี ค.ศ.928 - ค.ศ.942 มีเหตุการณ์ชิงบัลลังก์กันภายใน จึงถูกทอดทิ้งให้มีสภาพปรักหักพังตามกาลเวลาไว้เป็นร้อยๆ ปี ทำให้เกาะแกร์ เป็นเมืองที่ถูกลืมซ่อนอยู่ในป่านับ 1,000 ปี มีการค้นพบประมาณปี พ.ศ.2546

เกาะแกร์ หรือ พีระมิดเกาะแกร์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของกัมพูชาที่ ทัวร์กัมพูชา ไม่ควรพลาดชมอีกแห่งค่ะ

ค้นหา : เกาะแกร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์กัมพูชาAdvertise


^
TOP