คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูเก่าแก่กว่า 100 ปี

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูเก่าแก่กว่า 100 ปี

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 โดยนายช่างชาวจีน คุ้มวงศ์บุรี เป็นบ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ แบบบ้านทรงไทยผสมยุโรป หลังคาสูง ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น 1 เมตร คุ้มวงศ์บุรี ประดับตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุ วัสดุหลักในการก่อสร้างคุ้มวงศ์บุรี คือ ไม้สักทอง อาคารใช้เทคนิคการเข้าลิ้นสลักไม้ โดยไม่ต้องตอกตะปู ซึ่งเป็นแอกลักษณ์ของเรือนเครื่องสับตามแบบงานช่างไทยโบราณแต่เดิม หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ระหว่างอาคารส่วนหน้าและส่วนหลังมีการเชื่อมต่อด้วย ชาน และมีการยกระดับของพื้นที่ขึ้นเรียกว่า เติ๋น ใช้เป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนและรับประทานอาหาร
 
 
ปัจจุบันคุ้มวงศ์บุรี ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของบ้าน ภายในตกแต่งด้วยสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ของตระกูลที่สืบทอดกันมา ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา เอกสารสำคัญ เช่น เอกสารการซื้อขายทาสที่มีอายุกว่า 100 ปี เอกสารการสัมปทานป่าไม้ ตั๋วรูปพรรณช้าง ตั๋วรูปพรรณวัว เป็นต้น 
 

ค้นหา : ทัวร์แพร่ เที่ยวแพร่ คุ้มวงศ์บุรี เที่ยวคุ้มวงศ์บุรี ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP