กบาลเสปียน ต้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

กบาลเสปียน ต้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

กบาลสเปียน ต้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

กบาลสเปียน ภาษาไทยแปลว่าหัวสะพาน มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ขวางลำน้ำคล้ายเป็นสะพานให้น้ำลอดด้านล่าง ต้นน้ำเกิดจากยอดเทือกเขาพนมกุเลนอันศักดิ์สิทธิ์ ธารน้ำสายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะรอบเมืองพระนคร ผ่านเรือกสวนไร่นาของประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกับแม่น้ำเสียมเรียบและไหลลงทะเลสาบในที่สุด บริเวณกบาลสะเปียนมีศิวลึงค์และพระนารายณ์บรรทมศิลป์สลักไว้อยู่ใต้น้ำ 

ทัวร์กัมพูชา กบาลสเปียน

กบาลสเปียน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เป็นศิลปะแบบปาปวน โดยมีพระประสงค์เพื่อให้พราหมณ์ประกอบพิธีเสกน้ำให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำน้ำไปประกอบพิธีหลวงในพระราชวัง และเพื่อให้เหล่ามวลประชาราษฎร์นำไปบูชารักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำไปใช้กับไร่นาของตนได้ เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
 

ค้นหา : กบาลสเปียน ทัวร์เอเชีย ทัวร์กัมพูชาAdvertise


^
TOP