ป้อมจูนาการห์

ป้อมจูนาการห์

 

ป้อมจูนาการห์

 
ป้อมสีแดง แห่งเมืองบิคาเนย์ หรือ ป้อมจูนาการห์ คือวังมหาราชา ที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ป้อมนี้ถูกสรัางขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1588- 1593 โดย ราชาไรซิงค์  ซึ่งเป็นทหารเอกของกษัตริย์อักบาร์ ตัวป้อมมีความยาว 96 เมตร  ล้อมรอบด้วยป้อมปืน 37 ป้อม มีเพียงประตู 2 ประตูเท่านั้นที่สามารถเข้าไปด้านในได้ ภายในป้อมเต็มไปด้วยปราสาทราชวังและเทวาลัย ทางเข้าหลักของป้อมเรียกว่า Suraj Pol หรือ Sun Gate พระราชวังสร้างด้วยหินทรายสีแดงและหินอ่อนที่สวยงามและตกแต่งด้วยงานกระจกงานแกะสลักและภาพวาด ภายในป้อมมีห้องจัดแสดงศาสตราวุธต่างๆ ชุดนักรบที่ใช้ในการต่อสู้ในสมัยก่อน
 

 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ป้อมจูนาการห์Advertise


^
TOP