พระราชวังทังลอง Imperial Citadel of Thang Long เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

พระราชวังทังลอง Imperial Citadel of Thang Long เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

พระราชวังทังลอง ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่อายุกว่า1,000ปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1379 พระราชวังแห่งนี้เป็นสมบัติชองราชวงศ์โฮ พระราชวังทังลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แม้อายุของพระราชวังจะเก่าแก่แต่ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ยังคงอยู่ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมดจึงได้ถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสมัยนั้น ด้วยกาลเวลาจึงทำให้พบเจอซากปรักหักพังที่ยังคงความงดงามอยู่ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชม

ค้นหา : ทัวร์เวียดนามเหนือ พระราชวังทังลอง ทัวร์ฮานอย ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP