บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตโปธาราม

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตโปธาราม

ตโปทาราม หรือ บ่อน้ำร้อนโบราณ เป็นบ่อน้ำร้อนโบราณ (Hot Water Spring) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี ตโปธารามเป็นที่อาบน้ำสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆ ตามวรรณะสูงต่ำเชื่อกันว่าการอาบน้ำ ณ ตโปธารามแห่งนี้จะสามารถชำระบาปและรักษาโรคได้นั่นเอง

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์แสวงบุญAdvertise


^
TOP