มรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม

เมืองโบราณฮอยอัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบน เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กเก่าแก่อันทรงเสน่ห์ ตึกเก่าสีเหลืองสวยสไตล์โคโลเนียล ที่อนุรักษ์เอาไว้ให้คงเอกลักษณ์เอาไว้ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย ฮอยอัน เป็นเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีหลังคาเหนือสะพาน 
 
 
 
 
 
เมืองโบราณฮอยอัน มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2542 เมืองฮอยอัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ เมืองโบราณฮอยอัน Hoi An Ancient Town  ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก 

ค้นหา : เมืองโบราณฮอยอัน ฮอยอัน เวียดนาม ดานัง เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เอเชีย



Advertise


^
TOP