ฮาลองเบย์ Halong Bay

ฮาลองเบย์ Halong Bay

อ่าวฮาลอง เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเวียดนาม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมกดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องด้วยมีความมหัศจรรย์อันงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั้นเอง อ่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร หรือ 937,500 ไร่ และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร

ภายในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะที่โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล เมื่อมองขึ้นไปบนยอดของแต่ละเกาะก็จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  หลายเกาะนอ่าวนี้จะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า Grotte des Merveilles ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่นๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมความสวยงาม และบางเกาะยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านีมักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตาเช่น เกาะช้าง เกาะไก่ชน เกาะหลังคา เป็นต้น

 

 

ค้นหา : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP