เจดีย์กอดอพะลิน (Gawdawpalin Temple)

เจดีย์กอดอพะลิน (Gawdawpalin Temple)

เจดีย์กอดอพะลิน (Gawdawpalin Temple) ที่เมืองพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติสิตู แล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าทีโลมินโล ปี 1227 เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองพุกาม สูงถึง 180 ฟุต สร้างเป็ทรง "กู่" คือมีโถงด้านล่าง เจาะระเบียงโดยรอบ มีมุขใหญ่เป็นเสมือนวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปตามทิศ ด้านบนชั้นสองเป็นโถง บนสุดเป็นพระสถูปเล่ากันว่า พระเจ้านรปติสิตูทรงทระนงว่ามีพระราชอำนาจมากกว่าบรรพชน แต่ต่อมาทรงพระเนตรบอด จึงตระหนักถึงความยะโส และสำนักในความหลงผิดที่ได้กระทำไป

 

ค้นหา : เที่ยวพม่า พม่า เจดีย์กอดอพะลิน ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP