พุกาม เมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพม่า

พุกาม เมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพม่า

พุกาม ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ เป็นเมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชวงศ์แรกของเมียนมา เป็นอาณาจักรโบราณอายุเกือบพันปี โดยพระเจ้าอโนรธา เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งนี้ ในอดีตช่วงยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 11 - 13 พุกามเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมาก จึงได้มีการสร้างเจดีย์นับหมื่นองค์ ก่อนจะพังทลายไป จนปัจจุบันเหลือเจดีย์ราว 2,000 องค์ และยังมีซากเจดีย์ให้เห็นถือว่ายิ่งใหญ่และอลังการมาก จึงเป็นที่มาฉายาแห่งพุกาม ว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์สองพันองค์ 
 
พุกาม พม่า
 
พุกาม พม่า
 
พุกาม พม่า
 
พุกาม นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชาของชาวพุทธ ในปี พ.ศ.2554 พุกามได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก

ค้นหา : พุกาม มัณฑะเลย์ พม่า เมียนมา เที่ยวพม่า ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP