โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้

โบสถ์สไตล์รัสเซียออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนีย และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในทาลลินน์ ออกแบบโดย Mikhail Preobrazhensky ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1894 - ค.ศ. 1900  ตั้งอยู่บนเนินเขา Toompea  มีลักษณะรูปทรงเป็นทรงหัวหอม โดยได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซีย เนื่องจากในอดีตที่นี่เคยอยู่ในการปกครองของรัสเซียมาก่อน ภายในโบสถ์สมีการตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องโมเสค และมีระฆัง 11 ตัว ระฆังที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักถึง 15 ตัน

ค้นหา : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์เบลารุสทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP