ทัวร์ลี่เจียง

 

รายการทัวร์ลี่เจียง แนะนำ

 • ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เที่ยวแชงกรีล่า เมืองโบราณลี่เจียง ต้าหลี่ ไม่ลงร้านรัฐบาล (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์ต้าหลี่ ทัวร์แชงกรีล่า )

  ราคาเริ่มต้น 42,900 รายละเอียด
  อ่าน :3263 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
   6 ที่สุดท้าย  
  42,900 40,900 8,000 จองทัวร์
  18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
   4 ที่สุดท้าย  
  42,900 40,900 8,000 จองทัวร์
  30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 42,900 40,900 8,000 จองทัวร์
  7 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 42,900 40,900 8,000 จองทัวร์
  28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 43,900 41,900 9,000 จองทัวร์
  29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 43,900 41,900 9,000 จองทัวร์

บทความท่องเที่ยวทัวร์ลี่เจียง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP