ทัวร์ลี่เจียง

 

รายการทัวร์ลี่เจียง แนะนำ

 • ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน โดยสายการบินไทย TG

    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เที่ยวแชงกรีล่า เมืองโบราณลี่เจียง ต้าหลี่ ไม่ลงร้านรัฐบาล (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์ต้าหลี่ ทัวร์แชงกรีล่า )

  ราคาเริ่มต้น 42,900 รายละเอียด
  อ่าน :46114 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  16 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  42,900 40,900 9,000 จองทัวร์
  23 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  42,900 40,900 9,000 จองทัวร์
  9 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  42,900 40,900 9,000 จองทัวร์
  14 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  42,900 40,900 9,000 จองทัวร์
  18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  42,900 40,900 9,000 จองทัวร์

 • ทัวร์จีน:ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาซีซาน ประตูมังกร

  แนะนำ สุดคุ้มค่า

   ทัวร์จีน:ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาซีซาน ประตูมังกร

    5 วัน  4 คืน   China Eastern Airlines       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาซีซาน (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์จีน ทัวร์ต้าหลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์ภูเขามังกรหยก ทัวร์เขาซีซาน )

  ราคาเริ่มต้น 36,900 รายละเอียด
  อ่าน :128 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  36,900 35,900 7,000 จองทัวร์
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  36,900 35,900 7,000 จองทัวร์
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  36,900 35,900 7,000 จองทัวร์
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  36,900 35,900 7,000 จองทัวร์
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  37,900 36,900 7,000 จองทัวร์
  3 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  37,900 36,900 7,000 จองทัวร์
  17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
   ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  37,900 36,900 7,000 จองทัวร์
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 38,900 37,900 8,000 จองทัวร์
  9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 38,900 36,900 8,000 จองทัวร์

บทความท่องเที่ยวทัวร์ลี่เจียง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP