ทัวร์อินเดีย ท่องเที่ยวอินเดีย

 

ทัวร์อินเดีย พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มาก จึงมาสถนที่ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป ท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา แม่น้ำเนรัญชรา พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดเวฬุวันวิหาร ชมถ้ำมรดกโลก ศาสนสถานที่ขุดเจาะภูเขาแกะสลักหิน สร้างเป็นพระพุทธรูป วิหารที่พักสงฆ์ และภาพพุทธประวัติที่ทรงค่ามหาศาล ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำเอเล่เฟ่นต้า Elephanta Caves สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่แตกต่าง แคชเมียร์ ทะเลสาบดาล และนาคินสวยงามดั่งสวรรค์บนดิน...

รายการทัวร์อินเดีย ท่องเที่ยวอินเดีย

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Jet Airways

    9 วัน  7 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เดลลี -อัครา-ไชยปุระ-เดลลี ครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน ริมทะเลสาปในเมืองแคชเมียร์ ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ชมวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนา พร้อมชมโชว์น้ำพุที่วัดอาชาร์ดัม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ราคาเริ่มต้น 55,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :490 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  28 ต.ค. 60 - 4 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  55,900 52,900 12,000 สอบถาม
  18 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  55,900 52,900 12,000 สอบถาม
  2 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  55,900 52,900 12,000 สอบถาม

 • ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

   ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านร่วมสำรวจท่องแดนราชาสถาน นิวเดลี-แมนดาวา-บิคาเนย์-จัยซัยเมียร์-จอดปูร์-รานัคปูร์-เมาท์อาบู-อุดัยปูร์-นิวเดลี แคว้นราชสถานเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย มีประชากรราว 56.5 ล้านคน เป็นแคว้นที่โดดเด่นด้วยพระราชวังโบราณ,ป้อมปราการเทวสถาน,ทะเลทราย และกองคาราวานอูฐตามเส้นทางการค้าโบราณ อันไม่มีแคว้นใดเสมอเหมือน ชมป้อมสีแดงแห่งบิคาเนย์ นครสีทองจัยซัยเมียร์ นครนักรบ โจธปูร์ ชมวัดเชนอันวิจิตรมหัศจรรย์ รานัคปูร์ และที่เมาท์อบู และสุดท้ายที่อุดัยปูร์เมืองที่สุดแสนโรมันติกกลางทะเลสาบ

  ราคาเริ่มต้น 70,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :247 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  6 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  70,900 70,900 18,000 สอบถาม
  20 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  70,900 70,900 18,000 สอบถาม
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  70,900 70,900 18,000 สอบถาม

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เมืองกวาลิเออร์ เมืองออชา เมืองขชุราโห

  ราคาเริ่มต้น 37,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :623 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  8 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  37,900 37,900 6,000 สอบถาม

 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน”

  ราคาเริ่มต้น 75,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :13520 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  1 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  75,900 75,900 15,000 สอบถาม

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา เที่ยวถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 2 คืน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า (อชันตา) แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย และชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :580 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  47,900 45,900 12,000 สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  47,900 45,900 12,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 มิ.ย. 
  47,900 45,900 12,000 สอบถาม

บทความท่องเที่ยวอินเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอินเดีย

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP