ทัวร์ปากีสถาน รับจัดทัวร์ปากีสถานมีหลายโปรแกรมเดินทาง มั่นใจคุณภาพ ดำเนินงานกว่า 10 ปี เที่ยวทัวร์ปากีสถานไม่ผิดหวัง คุ้มค่าแน่นอน

 

รายการทัวร์ปากีสถานแนะนำ

 • ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

   ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

    11 วัน  9 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  อิสลามาบัด – ตักศิลา – เปชวาร์ – หุบเขาสวัต – ชิลาส – ฮุนซา – คุนจิราบพาส – กิลกิต - เบชาม – ลาฮอร์ นำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 (หมวดทัวร์ที่เกี่ยวข้อง ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ )

  ราคาเริ่มต้น 76,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :7782 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  27 ก.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  76,900 76,900 15,000 จองทัวร์
  10 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  76,900 76,900 15,000 จองทัวร์
  5 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  77,900 77,900 15,000 จองทัวร์
  12 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  77,900 77,900 15,000 จองทัวร์
  19 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
   ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค. 
  77,900 77,900 77,900 จองทัวร์

TOP