สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีเจดีย์ทรงเชียงแสนสีทองอร่าม ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน ตามธรรมเนียมการสร้างพระธาตุในสมัยก่อน ที่นิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่ 
 
 
 
 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ สามารถขึ้นไปสักการะได้ 2 ทาง คือขึ้นทางบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ซึ่งมีขั้นบันไดทั้งหมด 306 ขั้น หรือ ขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้า เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้สักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา

ค้นหา : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP