ทัวร์เวียดนามกลาง

 

รายการทัวร์เวียดนามกลาง แนะนำ

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ สะพานทอง

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ สะพานทอง

    5 วัน  4 คืน   Bangkok Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  พักบานาฮิลล์ พักโรงแรมติดเมืองโบราณฮอยอัน โรงแรมคัดสรรอย่างดี (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน )

  ราคาเริ่มต้น 27,900 รายละเอียด
  อ่าน :9585 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
   4 ที่สุดท้าย  
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
   4 ที่สุดท้าย  
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61 27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
   6 ที่สุดท้าย  
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 29,900 28,900 8,000 จองทัวร์
  29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 29,900 28,900 8,000 จองทัวร์

บทความท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามกลาง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP