ทัวร์เวียดนามกลาง

 

รายการทัวร์เวียดนามกลาง แนะนำ

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

    5 วัน  4 คืน   Bangkok Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  พักบานาฮิลล์ พักโรงแรมติดเมืองโบราณฮอยอัน โรงแรมคัดสรรอย่างดี (หมวดที่เกี่ยวข้อง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน )

  ราคาเริ่มต้น 27,900 รายละเอียด
  อ่าน :30443 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
  29,900 28,900 7,000 จองทัวร์
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ธ.ค. 
  29,900 28,900 7,000 จองทัวร์
  16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 27,900 26,900 7,000 จองทัวร์
  10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 28,900 27,900 7,000 จองทัวร์

บทความท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามกลาง

“บริการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อความสุขของลูกค้าของเรา”
TOP